Skip to main content

Fornsvenska textbankens material: Yngre lagar

Citation

Språkbanken Text. (2013-03-07). Fornsvenska textbankens material: Yngre lagar [Data set]. Språkbanken Text. https://doi.org/10.23695/y988-cw53
Additional ways to cite the dataset.
Fornsvenska textbanken är ett projekt som digitaliserar fornsvenska texter och gör dem tillgängliga över webben. Projektet leds av Lars-Olof Delsing vid Lunds universitet.
File Size Modified Licence
936.18 KB 2013-03-07 CC BY 4.0
attribution

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Tokens: 117,773

Updated

2013-03-07

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se