Meny

Yngre lagar – Fornsvenska textbankens material

Sammanfattning

Resurstypkorpus
Språksvenska
Antal token117,773
Antal meningar0