Menu

Hankeiten

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Hankeiten (http://www.shsweb.fi/shs/arkiv/hankeiten1) är Svenska Handelshögskolans Studentkårs tidskrift. Tidskriften delas ut fyra gånger per år.

Summary

Resource typecorpus
LanguageFinland Swedish
Tokens267,669
Sentences16,367