Menu

Hanken

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday
This page has not been translated into English. The content is shown in Swedish.

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Tidningen Hanken (http://www.hanken.fi/public/alumntidning) är Svenska handelshögskolans alumntidning.

Summary

Resource typeCorpus
LanguageFinland Swedish
Tokens123,780
Sentences7,306