Skip to main content

Jakobstads Tidning 2000

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Jakobstads Tidning var en lokal dagstidning i Österbotten som gavs ut under perioden 1898–2008. Tidningen fusionerades med Österbottningen 2008 och den nya tidningen fick namnet Österbottens Tidning.

Summary

Resource type Corpus
Language
Finland Swedish
Tokens 2,727,176
Sentences 199,132

Contact

Språkbanken (sb-info@svenska.gu.se)