Menu

Meddelanden från Åbo Akademi 2002–2010

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday
This page has not been translated into English. The content is shown in Swedish.

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Meddelanden från Åbo Akademi (www.abo.fi/meddelanden) är Åbo Akademis vetenskapliga tidning för extern och intern information. Tidskriften utkommer med nio nummer per år. Artiklarna som finns Korp är skrivna av redaktörerna Peter Sandström och Michael Karlsson.

Summary

Resource typeCorpus
LanguageFinland Swedish
Tokens597,176
Sentences32,424