Skip to main content

Nya Argus 2010–2011

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Nya Argus (www.kolumbus.fi/nya.argus/) är en tidskrift som bevakar kultur, samhälle och debatt. Tidskriften grundades 1907 och utkommer med minst tio nummer per år.

Summary

Resource type Corpus
Language
Finland Swedish
Tokens 229,452
Sentences 11,504

Contact

Språkbanken (sb-info@svenska.gu.se)