Skip to main content

Finland Swedish: Pargas Kungörelser 2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Pargas Kungörelser är en regional tvåspråkig (svenska och finska) tidning med spridning i Pargas med omnejd. I Korp är endast den svenskspråkiga delen av tidningen med. Tidningen har publicerats sedan 1912 och utkommer en gång i veckan.

File Size Modified Licence
stats_PARGASKUNGORELSER2012.txt
token frequencies (CSV)
2.38 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Collection

Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Finland Swedish

Size

Tokens: 359,173
Sentences: 22,426

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se