Menu

Press 96

Swedish press 1996
This page has not been translated into English. The content is shown in Swedish.

Korpusen består av tidningsartiklar insamlade under följande veckor

  • 10-11 (4 mar-12 mar)
  • 23-24 (3 jul-21 jul)
  • 36-37 (2 sep-27 sep)
  • 49-50 (2 dec-3 dec)

Ingående tidningar är Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet.

Vi tackar som vanligt de deltagande tidningarna som - som vanligt - bemött oss mycket vänligt och som, trots det extraarbete som våra önskemål medfört för dem, inte tvekat att ställa upp.

Göteborg i mars 1997.

Avdelningsförkortningar

Preliminär (28 okt 2008) förteckning över avdelningar i modernare tidningsmaterial (fr.o.m. 1987)

De följande förkortningarna anger i princip avdelning, sida etc. enligt vederbörande tidnings egen klassifikation. Några av förkortningarna har ännu inte kunnat tolkas.Göteborgs-Posten

GpALLallmänt reportage|GpSPOsportavdelningen
GpATT"Attityd" (reportage m.m för äldre tonåringar)|GpSÖN"Söndag" (större specialreportage)
GpAVE"Aveny" (nöjesreportage m.m. för unga vuxna)|GpTVRTv-radioavdelningen (inkl. program)
GpBOH? (Bohuslän?)|GpTVÅ"Två dagar" (blandade reportage - helgbilaga)
GpDEBdebattartiklar|GpUTE?

GpEKOekonomiavdelningen|GpUTLutrikesnyheter
GpETTförsta sidan|GpVAR"Var dag" (specialreportage)
GpFRI"Fria ord" (insändare)|GpVG"Världens gång" (lätta sidan)
GpGBGGöteborgsnyheter|GpVSBvästsvenska nyheter (från olika orter eller länsdelar)
GpGPS?|GpVSHd:o

GpGRA"Grafitti" (reportage för yngre tonåringar)|GpVSLd:o
GpGRÄ"Gränslöst" (nöjesreportage m.m.)|GpVSMd:o
GpGUI"Guiden" (kommande evenemang)|GpVSRd:o
GpKO?|GpVSVd:o
GpKULkulturavdelningen|GpVSÄd:o

GpLEDledaravdelningen (inkl. kolumnist)|GpVÄV"Växande vetande" (populärvetenskap)
GpNAM"Namnet" (presentation på familjeavdelningen)|GpREP?
GpNÖJnöjesavdelningen|GpPOLpolitiskt reportage

Svenska Dagbladet (ytterst prelimärt)|Dagens Nyheter

SvdBIL?|DnDEBdebattartiklar
SvdBRÄ?|DnEKOekonomiavdelningen
SvdCTY"City"? (nöjen eller evenemang?)|DnETTförsta sidan
SvdDIA?|DnFAMfamiljeavdelningen (inkl. längre presentationer)
SvdETTförsta sidan|DnINLinrikesnyheter

SvdFAMfamiljeavdelningen|DnINS? (specialreportage)
SvdIDA?|DnJUS"Just nu" (aktuellt specialreportage)
SvdINRinrikesnyheter|DnKOMStockholmsnyheter
SvdINS? (insändare?)|DnKULkulturavdelningen
SvdKAR?|DnLEDledaravdelningen (inkl. kolumnister)

SvdKULkulturavdelningen|DnLOR"Lorry"? (nöjesreportage?)
SvdLEDledaravdelningen|DnNON"Namn och nytt" (lätta sidan)
SvdMAG?|DnPJO? (längre specialreportage)
SvdMAR"Marginalen"? (lätta sidan)|DnPOLpolitiskt reportage
SvdMAT?|DnRTVTV-radioavdelningen

SvdNÄRekonomiavdelningen|DnSON"Söndag"? (längre specialreportage)
SvdPOLpolitiskt reportage|DnSPOsportavdelningen
SvdSPOsportavdelningen|DnTEAteateravdelningen (inkl. film, musik m.m.)
SvdSTOStockholmsnyheter?|DnTOR"Torget" (konsumentupplysning)
SvdTID?|DnTVEprogramtablåer för TV-radio

SvdTVRTV-radioavdelningen (program?)|DnUTLutrikesnyheter
SvdUTL? (utrikesnyheter?)|
SvdUTR? (utrikesnyheter?)|
SvdVETpopulärvetenskap (?)|