Hoppa till huvudinnehåll

Press 96

Svensk press 1996

Korpusen består av tidningsartiklar insamlade under följande veckor

  • 10-11 (4 mar-12 mar)
  • 23-24 (3 jul-21 jul)
  • 36-37 (2 sep-27 sep)
  • 49-50 (2 dec-3 dec)

Ingående tidningar är Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet.

Vi tackar som vanligt de deltagande tidningarna som - som vanligt - bemött oss mycket vänligt och som, trots det extraarbete som våra önskemål medfört för dem, inte tvekat att ställa upp.

Göteborg i mars 1997.

Avdelningsförkortningar

Preliminär (28 okt 2008) förteckning över avdelningar i modernare tidningsmaterial (fr.o.m. 1987)

De följande förkortningarna anger i princip avdelning, sida etc. enligt vederbörande tidnings egen klassifikation. Några av förkortningarna har ännu inte kunnat tolkas.Göteborgs-Posten

GpALLallmänt reportage |GpSPOsportavdelningen
GpATT"Attityd" (reportage m.m för äldre tonåringar) |GpSÖN"Söndag" (större specialreportage)
GpAVE "Aveny" (nöjesreportage m.m. för unga vuxna) |GpTVRTv-radioavdelningen (inkl. program)
GpBOH? (Bohuslän?) |GpTVÅ"Två dagar" (blandade reportage - helgbilaga)
GpDEBdebattartiklar |GpUTE?

GpEKOekonomiavdelningen |GpUTLutrikesnyheter
GpETTförsta sidan |GpVAR"Var dag" (specialreportage)
GpFRI"Fria ord" (insändare) |GpVG "Världens gång" (lätta sidan)
GpGBGGöteborgsnyheter |GpVSBvästsvenska nyheter (från olika orter eller länsdelar)
GpGPS? |GpVSHd:o

GpGRA"Grafitti" (reportage för yngre tonåringar) |GpVSLd:o
GpGRÄ"Gränslöst" (nöjesreportage m.m.) |GpVSMd:o
GpGUI"Guiden" (kommande evenemang) |GpVSRd:o
GpKO ? |GpVSVd:o
GpKULkulturavdelningen |GpVSÄd:o

GpLEDledaravdelningen (inkl. kolumnist) |GpVÄV"Växande vetande" (populärvetenskap)
GpNAM"Namnet" (presentation på familjeavdelningen) |GpREP?
GpNÖJnöjesavdelningen |GpPOLpolitiskt reportage

Svenska Dagbladet (ytterst prelimärt) |Dagens Nyheter

SvdBIL? |DnDEBdebattartiklar
SvdBRÄ? |DnEKOekonomiavdelningen
SvdCTY"City"? (nöjen eller evenemang?) |DnETTförsta sidan
SvdDIA? |DnFAMfamiljeavdelningen (inkl. längre presentationer)
SvdETTförsta sidan |DnINLinrikesnyheter

SvdFAMfamiljeavdelningen |DnINS? (specialreportage)
SvdIDA? |DnJUS"Just nu" (aktuellt specialreportage)
SvdINRinrikesnyheter |DnKOMStockholmsnyheter
SvdINS? (insändare?) |DnKULkulturavdelningen
SvdKAR? |DnLEDledaravdelningen (inkl. kolumnister)

SvdKULkulturavdelningen |DnLOR"Lorry"? (nöjesreportage?)
SvdLEDledaravdelningen |DnNON"Namn och nytt" (lätta sidan)
SvdMAG? |DnPJO? (längre specialreportage)
SvdMAR"Marginalen"? (lätta sidan) |DnPOLpolitiskt reportage
SvdMAT? |DnRTVTV-radioavdelningen

SvdNÄRekonomiavdelningen |DnSON"Söndag"? (längre specialreportage)
SvdPOLpolitiskt reportage |DnSPOsportavdelningen
SvdSPOsportavdelningen |DnTEAteateravdelningen (inkl. film, musik m.m.)
SvdSTOStockholmsnyheter? |DnTOR"Torget" (konsumentupplysning)
SvdTID? |DnTVEprogramtablåer för TV-radio

SvdTVRTV-radioavdelningen (program?) |DnUTLutrikesnyheter
SvdUTL? (utrikesnyheter?) |
SvdUTR? (utrikesnyheter?) |
SvdVETpopulärvetenskap (?) |

Fil Storlek Modifierad Licens
press96.xml.bz2
this file contains a scrambled version of the corpus Information (XML)
117.54 MB 2017-03-15 CC BY 4.0
attribution
stats_PRESS96.txt
Ordstatistik: Information (CSV)
18.49 MB 2017-03-19 CC BY 4.0
attribution

Del av samling

Press

Typ

  • Korpus

Språk

svenska

Storlek

Meningar: 447 582
Token: 6 516 030

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se