Menu

Studentbladet 2011

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday
This page has not been translated into English. The content is shown in Swedish.

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Studentbladet (www.stbl.fi) är en tidskrift som bevakar samtliga svenskspråkiga studieorter på fastlandet i Finland. Tidskriften grundades 1911 och utkommer nio gånger om året.

Summary

Resource typeCorpus
LanguageSwedish
Tokens152,457
Sentences10,422