Menu

Vasabladet 1991

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i FinlandVasabladet (www.vasabladet.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Österbotten. Tidningen grundades 1856 och utkommer sju dagar i veckan.

Summary

Resource typecorpus
LanguageFinland Swedish
Tokens285,461
Sentences18,565