Skip to main content

Vasabladet 2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Vasabladet (www.vasabladet.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Österbotten. Tidningen grundades 1856 och utkommer sju dagar i veckan.

Summary

Resource type Corpus
Language
Finland Swedish
Tokens 88,720

Contact

Språkbanken (sb-info@svenska.gu.se)