Menu

Västra Nyland 2012–2013

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i FinlandVästra Nyland (www.vastranyland.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Västra Nyland. Tidningen har grundades 1881 och utkommer fem dagar i veckan.