Hoppa till huvudinnehåll

Det verkar finnas fel i uppmärkningen. Vad beror det på?

De flesta av våra korpusar är inte manuellt annoterade, utan har bara analyserats automatiskt. Därför är det inte ovanligt med fel. Några få korpusar är helt eller delvis manuellt annoterade, däribland Eukalyptus, SUC, Talbanken och Syntag. Även där kan det förstås finnas fel – ibland gör annoterarna fel, och ibland finns det olika åsikter om hur saker ska tolkas.