Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@techreport{Ljunglöf-Peter1998-10763,
	title    = {Konstruktiv mängdteori},
	abstract   = {Denna uppsats är ett försök att beskriva hur man kan formulera den traditionella mängdteorin konstruktivt. En del ickekonstruktiva axiom måste bytas ut mot alternativa varianter. Den teori som uppkommer är Peter Aczels konstruktiva Zermelo-Fraenkel. Det konstruktiva i teorin rättfärdigas genom tolkning i Martin-Löfs typteori.},
	author    = {Ljunglöf, Peter},
	year     = {1998},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}