Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{kokkinakis-2010-korpus-119444,
	title    = {Korpus för vårdens och omsorgens fackspråk.},
	abstract   = {Inom ramen för regeringens satsning ”Nationell IT-strategi för vård och omsorg” har Socialstyrelsen fått i uppdrag att översätta och anpassa begreppssystemet ’the Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms’ till svenska. Med hjälp av Läkartidningens digitala arkiv har vi utvecklat metoder för att effektivisera kvalitetssäkringen av terminnehållet. },
	booktitle  = {Humanistdagen 2010 - humaniora i dagens samhälle.},
	author    = {Kokkinakis, Dimitrios},
	year     = {2010},
}