Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{Malmgren-Sven-Göran2010-125072,
	title    = {Placeringen av idiom i ordboksartiklar. Ett mikrostrukturellt problem},
	booktitle  = {Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Tammerfors 3-5 juni 2009. Red. av Harry Lönnroth och Kristina Nikula},
	author    = {Malmgren, Sven-Göran and Sköldberg, Emma},
	year     = {2010},
	ISBN     = {978-951-44-8143-7},
	pages    = {345--355},
}