Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{Sköldberg-Emma2010-125073,
	title    = {Ordning och reda i ordspråksförrådet? Om struktur och innehåll i Grubbs Penu proverbiale (1665)},
	booktitle  = {Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Tammerfors 3-5 juni 2009. Red. av Harry Lönnroth och Kristina Nikula},
	author    = {Sköldberg, Emma},
	year     = {2010},
	ISBN     = {978-951-44-8143-7},
	pages    = {470--483},
}