Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@article{kokkinakis-2010-"data-130213,
	title    = {Är "data scrubbing" en användbar metod för att anonymisera känsliga patientdata?.},
	abstract   = {De senaste årens ökande användning av modern informationsteknik inom sjukvården har medfört en kraftig ökning av elektronisk dokumentation som rör patientens hälsotillstånd, vård och behandling. Vårddokumentationen blir både mer detaljerad och mer individuell, samtidigt som den uppdateras och förändras regelbundet. Patientjournalen är i första hand till för att bidra till en god och säker vård av patienten, men också en viktig informationskälla för FoU. Ett stort hinder för utnyttjandet av journalinformation som forskningskälla är de etiska och rättsliga problemen. För att kunna hantera och utnyttja dessa stora och ständigt växande informationsmängder ställs därmed högre krav på säker, skyddad och effektiv informationshantering.},
	journal   = {Svenska Läkaresällskapets Riksstämman },
	author    = {Kokkinakis, Dimitrios},
	year     = {2010},
}