Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@article{kokkinakis-2011-medicinska-149931,
	title    = {Medicinska terminologier - officiella standarder och verklighet},
	abstract   = {Officiella medicinska termlistor hinner aldrig bli helt kompletta 
eller uppdaterade i tid med de senaste upptäckterna inom det (bio)medicinska 
fältet
Växande behov av koppling mellan fack- och allmänspråk för praktiska 
(medicinskt orienterade) tillämpningar, t.ex. "din journal på nätet"-projektet	
Applikationer med indata som innehåller både fackspråk och allmänspråk - brist 
på täckande medicinska (elektroniska) ordböcker/termlistor med 
integrerad utförlig språklig och medicinsk information för lekmän finns inte
transkriberade patient-läkarsamtal

Använda existerande medicinska terminologier i språkteknologisk forskning som 
stöd för informationsutvinning - skapa strukturerade representationer av 
texter (samförekomstanalys; faktaextraktion och syntes; relation- och 
händelseextraktion; t.ex. mellan sjukdom - behandling - utfall få att 
kunna få ett bra underlag för att kunna förutsäga hur framtida behandlingar slår)
Använda terminologin som ett medium för att underlätta kommunikationen 
mellan hälsotagare och hälsogivare t.ex. underlätta förståelse av 
medicinska termer av allmänheten 
},
	journal   = {Terminologiworkshop i Karlstad},
	author    = {Kokkinakis, Dimitrios},
	year     = {2011},
}