Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@incollection{Prentice-Julia2013-183049,
	title    = {Flerordsuttryck - ur ett andraspråksperspektiv},
	booktitle  = {Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (red. K. Hyltenstam & I. Lindberg, 2 uppl.)},
	author    = {Prentice, Julia and Sköldberg, Emma},
	year     = {2013},
	publisher  = {Studentlitteratur},
	address   = {Lund},
	ISBN     = {978-91-44-07065-0},
	pages    = {197--220},
}