Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{Sköldberg-Emma2017-252655,
	title    = {Svenska ord – men vilka? Om uppslagsorden i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11–13 maj 2016.},
	author    = {Sköldberg, Emma and Hannesdottir, Anna Helga},
	year     = {2017},
	publisher  = {Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {9789187850646},
}