Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@misc{Sköldberg-Emma2017-252661,
	title    = {Svenskans beskrivning 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11-13 maj 2016},
	author    = {Sköldberg, Emma and Andréasson, Maia and Adamsson Eryd, Henrietta and Lindahl, Filippa and Lindström, Sven and Prentice, Julia and Sandberg, Malin},
	year     = {2017},
	publisher  = {Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {9789187850646},
}