Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@techreport{Brodén-Daniel2017-256686,
	title    = {Kulturarv i förändring: Mönster och vidgade perspektiv},
	author    = {Brodén, Daniel},
	year     = {2017},
	publisher  = {SOM-institutet, Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
}