Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@techreport{Brodén-Daniel2017-263194,
	title    = {Kulturarv i förändring: Mönster och vidgade perspektiv
 },
	abstract   = {Rapporten Kulturarv i förändring: Mönster och vidgade perspektiv är ett resultat av samverkan mellan 
SOM-institutet och Kulturarvsakademin. Den senare är ett samarbetsprojekt mellan Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs universitet där målet är att skapa mötesplatser, samverkansprojekt 
och diskussioner kring frågor om kulturarv. },
	author    = {Brodén, Daniel and Bergström, Annika and Synnestvedt, Anita},
	year     = {2017},
	publisher  = {SOM-institutet, Göteborg universitet},
	address   = {Göteborg},
}