Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{Sköldberg-Emma2019-281208,
	title    = {Amatörlexikografer – vilka, hur och varför? Om insatser på den användargenererade sajten
Folkmun.se},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Redigerad av Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander, Björn & Linda Pfister},
	author    = {Sköldberg, Emma and Wenner, Lena},
	year     = {2019},
	ISBN     = {978-91-519-1037-6},
}