Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@article{Sköldberg-Emma2020-295861,
	title    = {En mer inkluderande lexikografi – bortom frågan om kvinnor och män},
	abstract   = {I artikeln behandlas ordböcker ur ett genusperspektiv. I första hand diskuteras, utifrån befintlig genuskritisk forskning, innehållet i det enspråkiga verket Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
(SO, 2009). Vidare presenteras resultaten av en undersökning som gäller användningen av substantiven "tjej" och "kille" i SO:s språkprov. Dessa resultat utgör underlag för resonemang kring några av de förändringar som är aktuella inför nästa upplaga av ordboken, som är under utarbetande. },
	journal   = {Oslo Studies in Language (red. Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen: Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld)},
	author    = {Sköldberg, Emma},
	year     = {2020},
	volume    = {11},
	number    = {1},
	pages    = {7--30},
}