Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{randahl-johansson-2020-professionssprak-299937,
	title    = {Professionsspråk på Facebook},
	booktitle  = {Svenska med didaktisk inriktning, SMDI 14, 18-19 nov 2020},
	author    = {Randahl, Ann-Christin and Johansson, Sofie},
	year     = {2020},
	publisher  = {Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning},
	address   = {Malmö },
}