Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@incollection{Andersson-Felix2021-310965,
	title    = {Ett svenskt vintermord får en upplösning? Medborgare och politiker om nedläggningen av Palmeutredningen och utpekandet av Skandiamannen},
	abstract   = {Ett nationellt trauma som pågått i 34 år, tre månader och tio dagar skulle få en upplösning den 10 juni 2020. Förundersökningsledaren Krister Petersson förklarade vid en presskonferens att det var dags att avsluta utredningen av mordet på statsminister Olof Palme. Samtidigt pekade Petersson ut en skäligen misstänkt gärningsman. I det här kapitlet studerar vi i vilken utsträckning som utpekandet av den så kallade Skandiamannen var trovärdigt enligt det svenska folket och hur stor uppslutningen är kring nedläggningsbeslutet av utredningen. Vi gör det genom att fråga både medborgare och politiker om vad de anser om beslutet och utpekandet. Resultaten visar att svenskarna är beredda att gå vidare. Det anses rätt att avsluta utredningen – även om det är få som tror att Skandiamannen faktiskt var gärningsmannen.},
	booktitle  = {Ingen anledning till oro (?)},
	author    = {Andersson, Felix and Brodén, Daniel and Öhberg, Patrik},
	year     = {2021},
	publisher  = {Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {978-91-89673-49-6},
	pages    = {293--302},
}