Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@article{kokkinakis-johanssonkokkinakis-1999-cascaded-56216,
	title    = {A Cascaded Finite-State Parser for Syntactic Analysis of Swedish},
	journal   = {European Chapter of the Association of Computational Linguistics (EACL)},
	author    = {Kokkinakis, Dimitrios and Johansson Kokkinakis, Sofie},
	year     = {1999},
}

@techreport{kokkinakis-johanssonkokkinakis-1999-sense-56213,
	title    = {Sense Tagging at the Cycle-Level Using GLDB},
	author    = {Kokkinakis, Dimitrios and Johansson Kokkinakis, Sofie},
	year     = {1999},
}

@article{johanssonkokkinakis-kokkinakis-1999-beskrivning-55910,
	title    = {Beskrivning av några problem vid automatisk analys av text},
	journal   = {Från dataskärm och forskarpärm, "Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby", MISS, Göteborgs universitet},
	author    = {Johansson Kokkinakis, Sofie and Kokkinakis, Dimitrios},
	year     = {1999},
	volume    = {No 25},
	pages    = {88--95},
}

@article{kokkinakis-johanssonkokkinakis-1999-automatisk-56218,
	title    = {Automatisk betydelseidentifiering på cykelnivå m.h.a. GLDB},
	journal   = {Proceedings från NFL Symposiet (Nordisk Förening i Lexikografi) och Nordiska studier i Lexikografi},
	author    = {Kokkinakis, Dimitrios and Johansson Kokkinakis, Sofie},
	year     = {1999},
}