Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@article{Kokkinakis-Dimitrios1999-56218,
	title    = {Automatisk betydelseidentifiering på cykelnivå m.h.a. GLDB},
	journal   = {Proceedings från NFL Symposiet (Nordisk Förening i Lexikografi) och Nordiska studier i Lexikografi},
	author    = {Kokkinakis, Dimitrios and Johansson Kokkinakis, Sofie},
	year     = {1999},
}