Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsversioner och prototyper

Här listar vi verktyg som inte är färdigtestade eller under aktiv utveckling.

Prototyper

Strix

Språkbankens dokumentcentriska sökverktyg. Strix erbjuder avancerad filtreringsfunktionalitet och ett läsläge som kan markera alla metadata i texten, vilket hjälper att se texten från ett annat perspektiv.

https://spraakbanken.gu.se/strix/

FSvReader

Läs fornsvenska texter.

https://spraakbanken.gu.se/fsvreader/

Saldos webbtjänst

Verktyg för att undersöka innehållet i Saldo.

https://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/fl/html

ITG

IT-baserad grammatikinlärning.

https://spraakbanken.gu.se//verktyg/utvecklingsversioner-och-prototyper/itg

Morfologilabbet

I Morfologilabbet så kan man med hjälp av språkteknologiska metoder få böjningstabeller av ord, genom att ge en eller flera ordformer.

https://spraakbanken.gu.se/morfologilabbet

OCR Engine

En öppen webbtjänst för OCR-tolkning av svensk fraktur och antikva tryck. Utvecklat inom projektet En fri molntjänst för OCR.

http://demo.spraakdata.gu.se/ocr/

The Swedish PoliGraph

Den svenska PoliGrafen är en semantisk graf över riksdagspolitiker och deras uppdrag och närvaro i riksdagen. Grafen i sin helhet är tillgänglig som Prolog-applikation, samt som Pengines-tjänst. I tillägg finns det en webbdemo som låter en söka efter politikers namn för att se vilka uppdrag de haft, samt en filtrering som låter en se vilka politiker som satt i riksdagen vid ett givet datum.

Referens: The Swedish PoliGraph: A Semantic Graph for Argument Mining of Swedish Parliamentary Data

https://spraakbanken.gu.se/poligraph/apps/poligraph/

SCOUSE

SCOUSE (Senses as COntinUous-vector Space Embeddings) is a tool to map sense representations defined by a semantic network into a distributional word space.

http://demo.spraakdata.gu.se/richard/scouse/

Utvecklingsversioner

Det här är verktyg som är under aktiv utveckling. Vissa är släppta som stabila versioner och labben är nyare och oftast mer otestade.

Korplabbet

Verktyg för att söka i korpusar. Utvecklingsversion av Korp (verktyg, dokumentation).

https://spraakbanken.gu.se/korplabb

Sparvlabbet

Verktyg för att annotera text. Utvecklingsversion av Sparv (verktyg, dokumentation).

https://spraakbanken.gu.se/sparvlabb/

Karplabbet

Verktyg för att söka i och utveckla lexikon, eller annan strukturerad data. Utvecklingsversion av Karp (verktyg, dokumentation).

https://spraakbanken.gu.se/karplabb/

Karp TNG

Verktyg för att söka i och utveckla lexikon. Nytt och under utveckling, strävar efter att ersätta Karp.

https://spraakbanken.gu.se/karp/tng