Meny

Arild Matsson

Roll

Jag blev forskningsingenjör här 2018.

Jag jobbar halvtid för Språkbanken Text och halvtid för Centrum för digital humaniora (CDH).

Projekt

Jag har jobbat med:

  • Användargränssnittet för korpussökverktyget Strix
  • Normaliseringsredigeraren/annoteringsverktyget SVALA samt uppgiftshanteringsportalen i SweLL, en forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk
  • Användargränssnittet för en ny version av Karp
  • Språkbanken Texts hemsida

Bakgrund

Jag har studerat informationsteknik på Chalmers och språkteknologi på GU, och jobbat med webbutveckling.

Publikationer

2020

2019

2018

Visa alla publikationer som BibTeX
Arild Matsson
Forskningsingenjör

E-post

arild.matsson@gu.se

Telefon

  • +46 (0)31 786 4549