Meny

Arild Matsson

Jag ansvarar tekniskt för Språkbanken Texts hemsida, och är lite involverad i hanteringen av våra resursmetadata.

Tidigare projekt:

  • Användargränssnittet för korpussökverktyget Strix
  • Annoteringsverktyget SVALA samt uppgiftshanteringsportalen i SweLL, en forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk
  • Karp

Jag jobbar även för Centrum för digital humaniora (CDH).

Jag identifierar mig med pronomenen han och hen.

2020

2019

2018

Visa alla publikationer som BibTeX
Arild Matsson
Forskningsingenjör

E-post

arild.matsson@gu.se

Telefon

  • +46 (0)31 786 4549