Hoppa till huvudinnehåll

Arild Matsson

Jag ansvarar tekniskt för Språkbanken Texts hemsida, och är lite involverad i hanteringen av våra resursmetadata.

Tidigare projekt:

  • Användargränssnittet för korpussökverktyget Strix
  • Annoteringsverktyget SVALA samt uppgiftshanteringsportalen i SweLL, en forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk
  • Karp

Jag jobbar även för Centrum för digital humaniora (CDH).

Jag identifierar mig med pronomenen han och hen.

Publikationer BibTeX

2020 BibTeX

2019 BibTeX

2018 BibTeX

Profile picture for user xmatar@gu.se
Forskningsingenjör

Telefonnummer