Meny

Arild Matsson

Roll

Jag blev systemutvecklare här 2018 och forskningsingenjör 2019.

Jag jobbar halvtid för Språkbanken Text och halvtid för Centrum för digital humaniora (CDH).

Projekt

Jag har jobbat med:

  • Användargränssnittet för korpussökverktyget Strix
  • Normaliseringsredigeraren/annoteringsverktyget SVALA samt uppgiftshanteringsportalen i SweLL, en forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk
  • Användargränssnittet för en ny version av Karp
  • Språkbanken Texts hemsida

Bakgrund

Jag har studerat informationsteknik på Chalmers och språkteknologi på GU, och jobbat med webbutveckling..

Publikationer

2019

2018

Visa alla publikationer som BibTeX
Arild Matsson
Forskningsingenjör

E-post

arild.matsson@gu.se

Telefon

  • +46 (0)31 786 4549