Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@article{blensenius-etal-2019-ander-280581,
	title    = {Änder har knarkat längre än vi},
	journal   = {Språktidningen},
	author    = {Blensenius, Kristian and Bäckerud, Erik and Sköldberg, Emma},
	year     = {2019},
	number    = {4},
	pages    = {26–33},
}