Meny

Åland 1891–1911

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkSvenska
Antal token38,288
Meningar2,209