Meny

Björneborgs Tidning 1897–1907

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkSvenska
Antal token34,057
Meningar1,897