Meny

Björneborgs Tidning 1897–1907

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Sammanfattning

Resurstypkorpus
Språksvenska
Antal token34,057
Antal meningar1,897