Meny

Corpus Oral de Referencia del Español Contemporáneo (SOL)

Del av SOL - Spanska Online

Sammanfattning

Resurstypkorpus
Språkspanska
Antal token1,200,830
Antal meningar