Meny

Helsingfors Dagblad 1866–1886

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Sammanfattning

Resurstyp korpus
Språk svenska
Antal token 65,278
Antal meningar 3,209