Meny

Essäistisk litteratur 1992-2013

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Samlingen innehåller essäistisk litteratur utgiven av förlagen Schildts och Söderströms förlag och av Söderströms förlag. Författarna till verken är finlandssvenska.

Dessa verk ingår i samlingen:

Öppningen i taket, Enckell Mikael, 1997 Om konsten att älska skriften, Enckell Mikael, 2009 September 1808, Forsg�rd Nils Erik, 2008 Där man aldrig är ensam, Mazzarella Merete, 1999 Hem från festen, Mazzarella Merete, 1992 Resa med rabatt. Om konsten att vara pensionär, Mazzarella Merete, 2010 Levande och död tradition, Salminen Johannes, 1963 Middagsdemonerna, Salminen Johannes, 1975 Gr�nsland, Salminen Johannes, 1984 Undret i Bagdad, Salminen Johannes, 1997 Islams två ansikten, Salminen Johannes, 2010 Sofia vuxen - med sitt MBD, Tikkanen Märta, 1998 Hungrig. En bok om ätstörningar och Föräldraskap, Torvalds Sofia, 2013 Pianostämmarens dotter, Zilliacus Jutta, 2007 Frihetets frö, Östman Catharina, 2006

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkFinlandssvenska
Antal token1,048,452
Meningar68,937