Meny

InterFra

Den här sidan är inte översatt till svenska. Innehållet visas därför på engelska.

The InterFra project

Downloadables

For the use of the corpus

Publications reference: Researchers using this database are asked to acknowledge the authors of the corpus (Inge Bartning and Fanny Forsberg Lundell) and the link to InterFra at Språkbanken and Korp, https://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/interfra, in any publication arising from their work.

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkFranska
Antal token1,132,307
Meningar129,113