Meny

IVIP

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska
Resurstypkorpus
Språksvenska
Antal token385,204
Antal meningar76,934