Meny

IVIP

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska
ResurstypKorpus
SpråkSvenska
Antal token385,204
Meningar76,934