Meny

IVIP demo

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska. Detta är en öppen delmängd av IVIP-korusen.

Sammanfattning

Resurstypkorpus
Språksvenska
Antal token573
Antal meningar114