Hoppa till huvudinnehåll

Finlandssvenska: Lagtexter 1990–2000

Datacitering

Språkbanken Text. (2017-06-25). Finlandssvenska: Lagtexter 1990–2000 [Data set]. Språkbanken Text. https://doi.org/10.23695/fm7v-jr46
Ytterligare sätt att citera datamängden.
Material ur Finlands lag

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Materialet består av följande lagar ur Finlands lag:

 • Andelsbankslag (Ha 24 a)
 • Beredskapslag (T 1)
 • Bingoförordning (B 38 a)
 • Bokföringslag 30.12.1997/1336
 • Civiltjänstförordning (K 15)
 • Civiltjänstlag (K 14)
 • Finlands grundlag 11.6.1999
 • Fordonsförordning (Ek 96)
 • Föreningslag (Ci 10)
 • Föreningsregisterförordning (Ci 10 a)
 • Föreningsregistret (Ci 10 b)
 • Förordning om enskilda skogar (Ek 43 a)
 • Förordning om hem- och postförsäljning (Ha 19 a)
 • Förordning om försöksverksamhet med samhällstjänst (St 17 a)
 • Förordning om konsumentklagonämnden (Ha 19 k)
 • Förordning om konsumentombudsmannen (Ha 19 g)
 • Förordning om länsrätterna (B 3)
 • Förordning om marknadsdomstolen (Ha 19 i)
 • Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
 • Förordning om rehabiliteringspenning (S 38)
 • Förordning om statsbudgeten (Nr 1243)
 • Förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (Ha 19 c)
 • Förordning om verkställighet av samhällstjänst (St 17 b)
 • Förordning om vissa spelautomater och andra spelanordningar (B 38 b)
 • Förvaltningslag 6.6.2003/434
 • Förvaltningsprocesslag 26.7.1996/586
 • Jordabalk 12.4.1995/540
 • Kommunallag 17.3.1995/365
 • Kommunallag (D 1)
 • Konkurslag 20.2.2004/120
 • Konsumentskyddslag (Ha 19)
 • Körkortsförordning (Ek 94)
 • Lag om aktiebolag (Ha 5)
 • Lag om anordnande av konsumentrådgivning i kommunerna (Nr 72)
 • Lag om avförande av vissa föreningar ur
 • Lag om borgen och tredjemanspant 19.3.1999/361
 • Lag om bostadsaktiebolag (Ha 7)
 • Lag om bostadsköp 23.9.1994
 • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (Nr 705)
 • Lag om förmyndarverksamhet 1.4.1999/442
 • Lag om försvarstillstånd (K 49)
 • Lag om försäkringskassor (Nr 1164)
 • Lag om försöksverksamhet med samhällstjänst (St 17)
 • Lag om handelsrepresentanter och försäljare (Nr 417)
 • Lag om hyra av bostadslägenhet 31.3.1995
 • Lag om indrivning av fordringar 22.4.1999/513
 • Lag om konsumentklagonämnden (Ha 19 j)
 • Lag om konsumentombudsmannen (Ha 19 f)
 • Lag om konsumentskydd vid fastighetsförmedling (Ha 19 b)
 • Lag om likabehandling 20.1.2004/21
 • Lag om marknadsdomstolen (Ha 19 h)
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621
 • Lag om preskription av skulder 15.8.2003/728
 • Lag om rättegång i brottmål 11.7.1997/689
 • Lag om specialiserad sjukvård (I 37)
 • Lag om skiljeförfarande (Nr 967)
 • Lag om statsandelar till kommunerna (Nr 688)
 • Lag om statsrådet 28.2.2003/175
 • Lag om stöd för hemvård av barn (Nr 797)
 • Landsbygdsnäringsförordning (Ek 31 b)
 • Landsbygdsnäringslag (Ek 31 a)
 • Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132
 • Marknadsdomstolslag 28.12.2001/1527
 • Medborgarskapslag 16.5.2003/359
 • Miljöskyddslag 4.2.2000/86
 • Namnlag (Ci 1)
 • Ordningslag 27.6.2003/612
 • Penningautomatförordning (B 38)
 • Personuppgiftslag 22.4.1999/523
 • Reglemente för statsrådet 3.4.2003/262
 • Självstyrelselag för Åland (A 41 a)
 • Sparbankslag (Ha 24)
 • Språklag 6.6.2003/423
 • Strålskyddsförordning (Ar 33)
 • Sysselsättningsförordning (Q 5)
 • Sysselsättningslag (Q 4)
 • Vägtrafiklag (Ek 92)
 • Utlänningslag (H 30)
Fil Storlek Modifierad Licens
stats_LAGTEXTER.txt
Ordstatistik: Information (CSV)
1.15 MB 2017-06-25 CC BY 4.0
attribution

Del av samling

Finlandssvenska

Typ

 • Korpus

Språk

svenska

Storlek

Meningar: 23 466
Token: 329 626

Updaterad

2017-06-25

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se