Meny

Landtmannen 1877–1879

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkSvenska
Antal token52,141
Meningar2,023