Hoppa till huvudinnehåll

Finlandssvenska: Myndighetsprosa 1990–2013

Material ur bland annat Utbildningsstyrelsens, Undervisningsministeriets och Länsstyrelsens publikationer.

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Samlingen består av material som är utgivet av städer, kommuner och offentliga myndigheter under tidsperioden1990-2000. En del av texterna är ursprungligen skrivna på finska och översatta till svenska av myndigheten i fråga.

Dessa texter ingår i samlingen:

 • Anvisningar för genomförande gemensam elevansökan 1993 Budget år 2000, 1999 (Mariehamns stad)
 • Budgeten 1993 - Personalplan - Utbildningsplan - ADB utvecklingsplan 1993 (YLE, Svenska enheten)
 • De allmänna bibliotekens verksamhet år 1991 i det svenskspråkiga inspektionsdistriktet i Nylands län, Vasa samt Åbo och Björneborgs län (Länsstyrelsen i Nylands län)
 • Elevernas språkkunskaper. Kartläggning av språksituationen i det svenskspråkiga inspektionsdistriktet våren 1990 (Länsstyrelsen i Nylands län)
 • Formal report from kyrkorådet ('church council') (Sjundeå församling)
 • Formal reports (Sw. 'utlåtande') (Svenska Finlands folkting)
 • Förslag till plan för utveckling av utbildningen under åren 1991-1996 (Länsstyrelsen i Nylands län)
 • Gemensam elevansökan i Nylands län (Länsstyrelsen i Nylands län)
 • Grunderna för grundskolans läroplan (Utbildningsstyrelsen)
 • Grunderna för gymnasiets läroplan (Utbildningsstyrelsen)
 • Medborgar- och arbetarinstituten samt folkhögskolorna i Nylands län. Verksamheten arbetsåret 1991-92 (Länsstyrelsen i Nylands län)
 • Modersmålsinriktad finska för grundskolans högstadium. Förslag till mål och innehåll i detalj (Utbildningsstyrelsen)
 • Professional letters (administration in a parish)
 • Promemoria av arbetsgruppen för svensk juristutbildning Promemoria av arbetsgruppen för den svenska läkarutbildningen 1990 (Undervisningsministeriet)
 • Sample circulars (YLE, Svenska enheten)
 • Sample minutes (YLE, Svenska enheten)
 • Utan studieplats 1991 - och vad hände sedan? Gemensam elevansökan 1992 (Länsstyrelsen i Nylands län)
 • Utvecklingen av den svenskspråkiga vuxenutbildningen i Nylands län. Plan för åren 1989-1994 (Länsstyrelsen i Nylands län)
 • Verksamhetsberättelse 1999, 2000 (Mariehamns stad) Årsberättelse 1998, 1999 (Mariehamns stad)
Fil Storlek Modifierad Licens
stats_MYNDIGHET.txt
Ordstatistik: Information (CSV)
1.84 MB 2017-06-25 CC BY 4.0
attribution

Del av samling

Finlandssvenska

Typ

 • Korpus

Språk

finlandssvenska

Storlek

Meningar: 33 219
Token: 482 998

Updaterad

2017-06-25

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se