Hoppa till huvudinnehåll

OpenEDGeS

En delmängd av korpusen EDGeS Diachronic Bible Corpus, som tillhandahålls under en publik licens. EDGeS är en diakron och synkron parallelkorpus med bibelöversättningar från 1300-talet till nutid.

Kontakt

Språkbanken (sb-info@svenska.gu.se)