Hoppa till huvudinnehåll

ORDAT

Citering

Språkbanken Text. (2017-05-16). ORDAT [Data set]. Språkbanken Text. https://doi.org/10.23695/yd1h-ag22
Ytterligare sätt att citera datamängden.
Svenska Dagbladets årsbok 1923–1958

Materialet i ORDAT-korpusen utgörs av 25 årgångar av Svenska Dagbladets årsbok, nämligen årgångarna 1923-45, 1948 och 1958. Vissa partier, särskilt finstilta partier, är dock inte med. Totalt innehåller korpusen ca 1,5 miljoner ord.

Årsböckerna innehåller översikter över det gångna årets händelser, uppdelade på olika ämnesområden. De ger en ganska bred ämnesmässig täckning. Korpusen ger därför troligen - även om den är ganska liten ­ en hygglig bild av svensk sakprosa under 1900-talets förra hälft.

Fil Storlek Modifierad Licens
ordat.xml.bz2
this file contains a scrambled version of the corpus Information (XML)
28.07 MB 2017-05-16 CC BY 4.0
attribution
stats_ORDAT.txt
Ordstatistik: Information (CSV)
7.13 MB 2017-05-21 CC BY 4.0
attribution

Typ

  • Korpus

Språk

svenska

Storlek

Meningar: 71 484
Token: 1 528 935

Updaterad

2017-05-16

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se