Hoppa till huvudinnehåll

Press 76

Svensk press 1976

Korpusen består av blandat tidningsmaterial på c.a 1,3 miljoner löpande ord från fem tidningar år 1976. Följande tidningar ingår:

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)
Svenska Dagbladet (SvD)
Stockholmstidningen (ST)
Dagens Nyheter (DN)
Sydsvenska Dagbladet - Snällposten (SDS)

Materialet är insamlat på hålremsa under perioder som motsvarar dem som användes för Press 65.

Syftet med insamlingen var att komplettera Press 65 med en likartad korpus efter ett lämpligt tidsintervall, främst för att kunna studera kortsiktiga vokabulärförändringar. Materialet är inte rättat och innehåller korrekturfel. Dess närmare komposition (i fråga om ämnen etc.) skulle, vid behov, kunna rekonstrueras utifrån Språkbankens källmaterial.

I konkordansen identifieras raderna enbart med förkortningarna för Tidning enligt ovan.

Jerker Järborg

Fil Storlek Modifierad Licens
press76.xml.bz2
this file contains a scrambled version of the corpus Information (XML)
24.45 MB 2017-03-17 CC BY 4.0
attribution
stats_PRESS76.txt
Ordstatistik: Information (CSV)
7.37 MB 2017-03-19 CC BY 4.0
attribution

Del av samling

Press

Typ

  • Korpus

Språk

svenska

Storlek

Meningar: 88 919
Token: 1 348 122

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se