Hoppa till huvudinnehåll

Press 95

Svensk press 1995

Korpusen består av tidningsartiklar insamlade under följande veckor

  • 6 (6 feb-12 feb)
  • 20 (15 maj-21 maj)
  • 34 (21 aug-27 aug)
  • 48 (27 nov-3 dec)

Ingående tidningar är Arbetet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Arbetet och Sydsvenskan saknas dock från den fjärde perioden.

Vi tackar tidningarna som hela tiden bemött oss mycket vänligt och som, trots det extraarbete som våra önskemål medfört för dem, inte tvekat att ställa upp.

Göteborg i mars 1997.

Avdelningsförkortningar

Preliminär (28 okt 2008) förteckning över avdelningar i modernare tidningsmaterial (fr.o.m. 1987)

De följande förkortningarna anger i princip avdelning, sida etc. enligt vederbörande tidnings egen klassifikation. Några av förkortningarna har ännu inte kunnat tolkas.Göteborgs-Posten

GpALLallmänt reportage |GpSPOsportavdelningen
GpATT"Attityd" (reportage m.m för äldre tonåringar) |GpSÖN"Söndag" (större specialreportage)
GpAVE "Aveny" (nöjesreportage m.m. för unga vuxna) |GpTVRTv-radioavdelningen (inkl. program)
GpBOH? (Bohuslän?) |GpTVÅ"Två dagar" (blandade reportage - helgbilaga)
GpDEBdebattartiklar |GpUTE?

GpEKOekonomiavdelningen |GpUTLutrikesnyheter
GpETTförsta sidan |GpVAR"Var dag" (specialreportage)
GpFRI"Fria ord" (insändare) |GpVG "Världens gång" (lätta sidan)
GpGBGGöteborgsnyheter |GpVSBvästsvenska nyheter (från olika orter eller länsdelar)
GpGPS? |GpVSHd:o

GpGRA"Grafitti" (reportage för yngre tonåringar) |GpVSLd:o
GpGRÄ"Gränslöst" (nöjesreportage m.m.) |GpVSMd:o
GpGUI"Guiden" (kommande evenemang) |GpVSRd:o
GpKO ? |GpVSVd:o
GpKULkulturavdelningen |GpVSÄd:o

GpLEDledaravdelningen (inkl. kolumnist) |GpVÄV"Växande vetande" (populärvetenskap)
GpNAM"Namnet" (presentation på familjeavdelningen) |GpREP?
GpNÖJnöjesavdelningen |GpPOLpolitiskt reportage

Svenska Dagbladet (ytterst prelimärt) |Dagens Nyheter

SvdBIL? |DnDEBdebattartiklar
SvdBRÄ? |DnEKOekonomiavdelningen
SvdCTY"City"? (nöjen eller evenemang?) |DnETTförsta sidan
SvdDIA? |DnFAMfamiljeavdelningen (inkl. längre presentationer)
SvdETTförsta sidan |DnINLinrikesnyheter

SvdFAMfamiljeavdelningen |DnINS? (specialreportage)
SvdIDA? |DnJUS"Just nu" (aktuellt specialreportage)
SvdINRinrikesnyheter |DnKOMStockholmsnyheter
SvdINS? (insändare?) |DnKULkulturavdelningen
SvdKAR? |DnLEDledaravdelningen (inkl. kolumnister)

SvdKULkulturavdelningen |DnLOR"Lorry"? (nöjesreportage?)
SvdLEDledaravdelningen |DnNON"Namn och nytt" (lätta sidan)
SvdMAG? |DnPJO? (längre specialreportage)
SvdMAR"Marginalen"? (lätta sidan) |DnPOLpolitiskt reportage
SvdMAT? |DnRTVTV-radioavdelningen

SvdNÄRekonomiavdelningen |DnSON"Söndag"? (längre specialreportage)
SvdPOLpolitiskt reportage |DnSPOsportavdelningen
SvdSPOsportavdelningen |DnTEAteateravdelningen (inkl. film, musik m.m.)
SvdSTOStockholmsnyheter? |DnTOR"Torget" (konsumentupplysning)
SvdTID? |DnTVEprogramtablåer för TV-radio

SvdTVRTV-radioavdelningen (program?) |DnUTLutrikesnyheter
SvdUTL? (utrikesnyheter?) |
SvdUTR? (utrikesnyheter?) |
SvdVETpopulärvetenskap (?) |

Fil Storlek Modifierad Licens
press95.xml.bz2
this file contains a scrambled version of the corpus
139.65 MB 2017-03-15 CC BY 4.0
attribution
stats_PRESS95.txt
token frequencies (CSV)
19.6 MB 2017-03-19 CC BY 4.0
attribution

Del av samling

Press

Typ

  • Korpus

Språk

Svenska

Storlek

Token: 7 671 700
Meningar: 505 815

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se